Wifi straal verbinding in parkeergarage

Deze vrijstaande parkeergarage had geen netwerk, internet en/of telefoon verbinding. 
Iets verderop staat het hoofdgebouw welke dat wel heeft. MegaSnel ICT heeft een draadloze
straal verbinding geleverd en geïnstalleerd om dit pand van infrastructuur te voorzien.

Nu kunnen de automaten, intercom en de camera's aangesloten worden op het netwerk
en zelfs op internet. Een volgende stap zou zijn dit pand te voorzien van wifi zodat er ook
internet voor klanten en bezoekers zou zijn.

Deze klanten gingen u voor: